Privacy Verklaring

InterTrade Fabrics B.V. SP@TTERS PARTY is onderdeel van InterTrade Fabrics B.V.

Privacybeleid

InterTrade Fabrics B.V. hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn websites.

 

Algemeen

InterTrade Fabrics B.V. gebruikt gegevens over bezoekers van zijn
websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen
(direct marketing, e-mailspam e.d.).

InterTrade Fabrics B.V. stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van
opvragen, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld:
opgevraagde URL, IP-nummer, tijdstip, HTTP-refererende-URL (inclusief
soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype,
beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou
kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze
gegevens dus niet tot uw persoon.

InterTrade Fabrics B.V. registreert geen bijzondere persoonsgegevens,
met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of
afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke
gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

 

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken
van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden.
Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses
gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou
kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze
gegevens dus niet tot uw persoon.

 

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw
zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op
onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten
behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk
moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

 

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door InterTrade
Fabrics B.V. en door advertentienetwerken waaraan InterTrade Fabrics
B.V. deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische
kenmerken van de klik door InterTrade Fabrics B.V. worden opgeslagen in
zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording
gedurende enkele maanden worden bewaard.

Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk
moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

InterTrade Fabrics B.V. kan participeren in advertentienetwerken, die
eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben (de
hyperlinks voeren naar het privacybeleid van de betreffende partij):

  • Google Adwords content network
  • Ad pepper
  • Webgains
  • M4N

 

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’
kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw
webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in
een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen
registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met
onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen
van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door
InterTrade Fabrics B.V. en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden
gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om
ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om
advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren die blijken
uit uw klikgedrag.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies
automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief
accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u
cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze
websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de
volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de
manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt
aanpassen:

  • Internet Explorer (Microsoft)
  • Firefox (Mozilla)
  • Safari (Apple)

 

 

Google Analytics

InterTrade Fabrics B.V. kan gebruik maken van Google Analytics, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van cookies om InterTrade Fabrics B.V. te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van
uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij
te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres
niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het
gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik
te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

 

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven,
dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw
e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard.

Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de
toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige
looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij
voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon
kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van
onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van
de betreffende nieuwsbrief staat vermeld.

Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan
zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

 

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van
onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden
de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door
ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht
nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of
verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast
terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van
backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden
bewaard.

 

Deelname aan interactieve delen van onze websites

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals
een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor u
zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij
persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de
berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor
onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de
website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u
zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u
evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’)
te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en
uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste
gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd,
na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek
met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van InterTrade
Fabrics B.V. (zoals een leerarrangement met toegang tot een
elektronische leeromgeving, een training of vergelijkbare bijeenkomst)
waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan
zal InterTrade Fabrics B.V. die gegevens uitsluitend gebruiken voor het
betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de
communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit,
facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en
dergelijke).

 

Interviews en citaten

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd
en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette
publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de
lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid
het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te
vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op
verzoek van betrokkene gefingeerd”).

 

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk
gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of
e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.
Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad,
kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking
stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot
uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met
u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende,
eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan
wel u in rechte te kunnen aanspreken.

 

InterTrade Fabrics B.V. stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

 

Verzoek richten aan InterTrade Fabrics B.V.

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk
verzoek aan InterTrade Fabrics B.V., dan kunt u dat in eerste instantie
per E-mail doen aan ons adres. In verband met de vele vormen van
misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en
e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons
bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak
onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig
zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden
aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat
wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar
geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender,
gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van
alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van
InterTrade Fabrics B.V..

Onze adresgegevens staan op de website vermeld.

 

© Copyright 2004-2013 InterTrade Fabrics B.V.